Spolupráce se serverem ProElektrotechniky.cz

Národní spolek pro elektromobilitu a podporu moderních technologií navázal mediální spolupráci s odborným informačním portálem www.proelektrotechniky.cz .

Tento portál je zaměřený na poskytování aktuálních a ověřených informací o projektech a technologiích z elektrotechniky, energetiky a automatizace po celém světě, včetně elektromobility a smart grids. Odborné zázemí portálu je v konzultačních službách pro veřejnou dopravu a energetiku, což je i jedním z důvodů navázání vzájemně prospěšné spolupráce.

Prvním konkrétním výsledkem tohoto partnerství bude studie „E-mobilita v MHD“, kterou redakce Proelektrotechniky.cz připravuje ve spolupráci se Spolkem, SDP ČR, Dopravní fakultou ČVUT Praha a dalšími organizacemi v odvětví. Studie bude shrnovat aktuální domácí a zahraniční zkušenosti z technologií a provozu elektrických autobusů, jejichž zdrojem energie jsou trakční baterie nebo vodíkový palivový článek. Studie bude prostřednictvím SDP ČR distribuována členům sdružení. První výsledky se předpokládají prezentovat na konferenci Trendy evropské dopravy v červnu 2013, výsledná studie bude prezentována na Evropském dopravním kongresu v Praze v září 2013.