Záložní zdroje

Nynější elektrické sítě jsou přizpůsobeny pro velké elektrárny a přenos stovky kilometrů. Stávající distribuční sítě elektrické energie byly konstruovány pro liniový přenos energie, tedy od (zpravidla velkého kapacitního) zdroje ke spotřebiteli. Velmi složitě se vyrovnávají s připojováním nestabilních zdrojů a můžou lehce podlehnout poruchám či fatálnímu kolapsu (black-outu) z důvodu nepředvídatelného přebytku či nedostatku energie nebo cíleným útokům. Smart grids se zakládají na dynamicky řízené soustavě, ve které lze ovlivnit nabídku a poptávku. Chytré sítě snižují spotřebu a umožní rozvoj řady malých zdrojů: každá domácnost může být odběratelem, úložištěm, redistributorem, případně i producentem elektřiny, kdy právě záložní zdroje dodávají energii při výpadku elektrické sítě a krátkodobě kompenzují dočasné poruchy, které se objevují v napájecí síti. Obecně je energie čerpána při výpadku napájecí sítě z vestavěných baterií. Použité baterie jsou bezúdržbové, plynotěsné a nevyžadují zvláštní nároky na obsluhu a umístění. Elektřina vyrobená v době menší spotřeby může být uložena v bateriích a spotřebovaná ve špičce.

Na celém světě přibývá počet větrných elektráren, fotovoltaických elektraren, vodních elektráren i mikroelektráren. Jistě se může stát, že vítr přestane foukat právě tehdy, když je to nejméně třeba a větrné lopatky obřích vrtulí větrných elektráren jen bezvládně visí bez pohybu. Nebo když přijde mrak, výkon obrovské fotovoltaické elektrárny klesne klidně ihned z několika megawattů dodávaných do sítě třeba na desetinu hodnoty. Kde potom brát energii na dobu, když nejsou k dispozici obnovitelné zdroje? Odpověď zní, právě u Vás doma.

Právě Smart Grids, po dobu než bude zase energie dostatek, umožní získat energii třeba ze záložních zdrojů či z elektromobilu, který stojí u vás v garáži a je připojen k nabíječce. Díky chytrým sítím může vaše domácnost aktivně vstoupit do obchodního modelu, kdy elektrickou energii nejen spotřebováváte, ale také vracíte zpět do sítě, čímž přispíváte ke stabilitě přenosové soustavy, do níž bude proudit stále větší procento z obnovitelných a tudíž nestálých zdrojů energie.