Zisk pro všechny

Sociálně složité systémy (naší západní civilizace) závisí na přebytku energie a na spolehlivosti distribučních sítí (jak těch energetických, tak dopravních).

Propojením elektromobility (v užším smyslu slova) a Smart grids (inteligentních sítí) vzniká nový dynamický obor, který kromě klíčového strategického imperativu (eliminace dvou hrozeb, jež ohrožují budoucí rozvoj západní civilizace /nestabilita energetických sítí a nespolehlivost distribučních dopravních sítí/) přínáší dramatické zvýšení efektivity obou kooperujících systémů a zisk na stranách výrobců, distributorů i dnešních spotřebitelů (zapojení elektromobilů do smart grids výrazně sníží náklady a zrychlí masový a plošný nástup elektromobilů, což bude mít za následek dramatické zvýšení stability sítí a zhodnocení všech dnes známých výrobních kapacit, které nebudou omezovány limitovanou kapacitou distribuční soustavy).

Zákazník (může to být jak jednotlivec, tak např.dopravní společnost, ale i municipalita), který si pořídí elektromobil (elektrobus, elektrotruck atd.), může své vozidlo provozovat v konvenčním režimu („načerpá“ elektrickou energii z dobíjecí jednotky ve své garáži, či z rychlonabíjecího stojanu na parkovišti či „rychločerpací“ stanici /cca 60%kapacity je dnes možno nabít za 10-15min./).

Může však též využít nabídky distributora dát k dispozici část volné kapacity akumulátoru svého vozidla, kterou v tu konkrétně předem dohodnutou “chvíli“ nepotřebuje (může to tedy býti nejen noc, kdy stojí v garáži, ale i den, kdy stojí na parkovišti nebo čas, kdy elektrobus stojí ve vozovně či obratišti). Z vozidla se tak rázem stane malá „přečerpávací elektrárna“, do které distributor při přebytku energie (zafoukal vítr, zasvítilo slunce) uloží část přebytečné energie. Naopak v době nedostatku energie (utichl vítr, zašlo slunce, zvýšila se spotřeba) část uložené energie odkoupí zpět. Zákazník tak může v ideálním stavu nakupovat levnou energii a část z ní za mnohonásobně vyšší cenu prodávat zpět jako špičkovou a v ideálním stavu tak za načerpanou energii zaplatí méně, než kolik utrží za zpětně odprodanou energii, přitom jezdí (ale nejen jezdí, ale též zdarma parkuje v centrech měst u nabíjecích stojanů) téměř zdarma.

Dostatečně hustá síť elektromobilů tak funguje stejně jako lužní les v přírodě. Jako houba nasaje „povodeň“ nepředvídatelné „zelené“ alternativní energie, kterou je schopen zpětně uvolnit do sítě v době její největší potřeby.

Role zákazníka se tím změní ve vztah distributor–zákazník a dostane se na úroveň vzájemně komunikujících a kooperujících rovnocenných partnerů. A co víc! Z nejednoho zákazníka se stane i výrobce, resp. redistributor, který bude energii, vyrobenou z obnovitelných zdrojů, např.fotovoltaiky, dodávat do sítě.

E-mobilita může být v širším kontextu chápána, jako komplexní řešení nového konceptu chytrých elektrických sítí, takzvaných Smart Grids, a sítí dopravních. Právě elektromobily připojené k nabíjecím stanicím mohou v budoucnosti plnit úlohu jakéhosi velkého zásobníku elektrické energie, kterou bude možné v případě potřeby efektivně a rychle využít; navíc zásobníku plošně rozptýleného a stabilizujícího využívanou distribuční síť. Pro velké technologické společnosti představuje tento koncept stále silnější výzvu, jak chytré sítě uvádět do praktického života a mít pro tuto oblast připravenu řadu dílčích řešení, která jsou již ověřována v pilotních projektech.

Atraktivitu výše popsaného komlexního přístupu k elektromobilitě akceleruje příjemný fakt velmi zásadních pozitivních ekonomických efektů pro všechny zúčastněné participanty.

Veřejné rozpočty tak mohou ušetřit miliardy korun investic jako úsporu za elektromobilitou nahrazené gigantické projekty a obdržet příjemnou injekci finančního bonusu za výběr daní z dynamicky se vyvíjejícího oboru.

Včasné zapojením do rozvoje technologií pro elektromobilitu a smart grids dostávají České průmyslové, strojírenské a elektrotechnologické a ostatní hightechové firmy šanci proniknout do elitní skupiny high techových společností a participovat na rudce rotoucím miliardovém oboru.

Zákazník a občan, kromě zvýšení komfortu a kvality v zásobování energií dostane šanci dostat se z nerovného postavení drobného odběratele do emancipovanější pozice partnera v obchodu se elektrickou energií a být odměněn bonusem značné úspory nákladů za aktivní účast v systému

O nesporných výhodách participace na veřejnými a EU rozpočty štědře a ochotně subvencovaných projektech pro všechny ani nehovoříce.