Smart grids - chytré a inteligentní sítě

Integrovaný systém silové elektrické a informatické sítě, který umožňuje v reálném čase řídit a optimalizovat výrobu i spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak v regionálním, kontinentálním tak i v globálním měřítku s těmito základními charakteristikami:

  • Dálkové měření výroby a spotřeby v reálném čase (smart metering)
  • Principiálně shodný způsobu obsluhy zdrojů a spotřebičů, jenž umožňuje do sítě připojit i takové uzly, které se v čase mění ze zdrojů ve spotřebiče a naopak
  • Plná automatizace, podmíněná m.j. masivním vybavením inteligentními senzory a sofistikovaným vyhodnocováním stavu sítě v reálném čase
  • Flexibilní rekonfigurace sítě v reálném čase i s mezními možnostmi řízené dekompozice silové elektrické části systému (tzv. ostrovní režim) a jeho opětné integrace
  • Zařazení energetických zásobníků, které umožní potlačit kolísání odběrů v 3 časových doménách: (i.)V časech 0.01 – 10s (potlačení přechodových dějů), (ii.) jednotky hodin (stabilizace během dne), (iii.) měsíce (stabilizace během roku)
  • Automatická tvorba ceny elektrické energie v reálném čase

Tyto vlastnosti zajišťují adaptabilitu sítě na různé způsoby výroby i spotřeby elektřiny. Smart net umožňuje robustní, bezrizikové zapojení volatilních zdrojů, (např. solárních, větrných, nebo plynových mikro - turbín v kogeneračních jednotkách…) a rovněž integraci nabíječů resp. dobíjecích sítí elektromobilů. To dává příležitost zákazníkům vyrábět elektřinu z vlastních zdrojů, nebo ji v čase nízkých odběrů akumulovat (např. v akumulátorech elektromobilů nebo „plug-in“ hybridů, připojených k nabíječům) a v odběrových špičkách ji výhodně prodávat do sítě.