Skladování energie

Podstatné přínosy Smart Cities / regions ve všech jejich komponentách, zejména v Smart grids a e – mobilitě mohou reálně nastat jen tehdy, když energii, podobně jako látku a informaci, dokážeme efektivně, téměř beze ztrát, skladovat. U elektrické energie je dosud tato podmínka splněna jen v omezené míře.

Přitom nástup zelených, udržitelných, ale nestálých energetických zdrojů, stejně jako definiční podmínka Smart grids, tedy že každý uzel sítě může být zdrojem, spotřebičem i skladem, činí tuto podmínku kriticky důležitou.

Podrobnější rozbor ukazuje, že skladování energie je potřebné realizovat ve třech časových doménách: vteřiny; hodiny až den; měsíc až rok. Každá z těchto domén vyžaduje jiné technické řešení. Systémový charakter e –mobility i Smart Cities je příslibem synergických řešení.
Dnes již obecně známým příkladem je využití energetických zásobníků elektromobilů, které jsou nabité, ale zůstávají připojeny k energetické síti. Méně zřejmým vedlejším produktem e – mobility může být skutečnost, že rozložení kvality vyráběných akumulátorů pro e – mobilitu je takové, že některé z nich nevyhoví pro náročnou aplikaci v e – mobilu, ale velmi dobře vyhoví pro skladování elektrické energie pro domácnost. Energetický zásobník pouhých 10kWh pro domácnost dokáže velmi efektivně vyvážit dodávky energie do domácnosti tak, aby se využila maxima generace energie resp. minima spotřeby v síti.

To jsou jen dvě ilustrace toho, proč se Národní spolek pro elektromobilitu a podporu moderních technologií zaměřuje na podporu rozvoje této oblasti ve výzkumu, vývoji i při pilotním ověřování perspektivních řešení.