Co je to Elektromobilita, resp. E-mobilita

Elektromobilitu v moderním pojetí chápeme nejen jako tradiční obor zabývající se rozvojem a využitím elektromobilů. V současnosti se jedná o komplexní řešení pro využití elektrické energie jako nejvýhodnějšího energetického zdroje dnešní západní civilizace. E - mobilita se propojuje s novým revolučním pohledem na řešení problémů stability energetických a distribučních sítí jejich přeměnou na inteligentní sítě, tedy Smart grids. Zároveň se jedná o mobilitu inteligentní (i-mobilita), využívající přístupů kybernetiky a umělé inteligence na úrovni vozidel, dopravních systémů i infrastruktury. To má za následek významné zvýšení efektivity dopravy a eliminaci lidských chyb, tedy razantní snížení nehodovosti a jejich lidsky, společensky i ekonomicky krajně nepříznivých důsledků. V této podobě se e - mobilita stává klíčovou komponentou Chytrých měst a regionů (Smart Cities / Regions) podle schématu:

Smart City / region

Integrující informatická vrstva

e-mobilita 
i-mobilita ; Smart grids ; chytré budovy; i-městská infrastruktura; e-zdravotní péče; e- služby; i-bezpečnost...

Propojením Elektromobility a chytrých sítí (Smart grids) vzniká nový dynamický high techový obor, jehož výsledky eliminují dvě klíčové hrozby, jež ohrožují budoucí rozvoj západní civilizace. Těmi jsou nestabilita energetických sítí a nespolehlivost distribučních dopravních sítí (strategická závislost na ropě a plynu, nepředvídatelné cenové turbulence, vyčerpatelnost surovinových zdrojů).
A co víc, Elektromobilita jako synergický efekt svých řešení přináší dramatické zvýšení efektivity všech integrovaných kooperujících systémů a nečekaně významný zisk na stranách výrobců, distributorů i dnešních spotřebitelů.
A samozřejmě zapojení elektromobilů do Smart grids výrazně sníží náklady a zrychlí masový a plošný nástup elektromobilů, což bude mít zpětně za následek významné zvýšení stability sítí a zhodnocení všech dnes známých výrobních kapacit, které nebudou omezovány limitovanou kapacitou dnešních distribučních soustav.