Pilotní projekty

Smart Písek

Na přelomu roku 2014 a 2015 se odstartovalo město Písek s přípravnou své vlastní smart city koncepce. Výsledkem tohoto procesu bylo vytvoření ideového dokumentu, Modrožluté knihy Smart Písek, která byla schválena jednomyslně na jednání Zastupitelstva města na konci dubna 2015. Předmětem snah v oblasti Smart City budou v Písku především aktivity spojené s řešením parkování ve městě, postupné budování chytré sítě v oblasti energetiky či spojení cloudových technologií s provozem městských systémů. Členové Spolku ČVUT a SmartPlan se od začátku podílejí na odborné a manažerské stránky Smart Písek, přičemž spolupracují s například s Technologickým centrem Písek nebo Schneider Electric.

Praha elektromobilní

Dne 11. 4. 2011 odstartovalo Hlavní město Praha, jako první metropole středoevropského regionu svůj projekt elektromobility - Praha elektromobilní. Projekt byl uchopen jako pilotní a to vzhledem k tomu, že dlouhodobá zkušenost českých měst s podporou elektrických vozidel a související infrastruktury v té době chyběla.

Představitelé hlavního města vyzvali všechny významné energetické dodavatele v České republice ke sjednocení snah o budování infrastrukturní sítě nabíjecích stanic, což vedlo k podpisu Memoranda o jednotném postupu v zavádění elektromobility. Mezi hmatatelné výsledky projektu lze zařadit:

  • otestování 17 typů elektromobilů
  • uvedení do provozu 11 stanic, z toho 1 rychlonabíjecí
  • 11 městských částí testovalo elektroskútry
  • celkem 30 601 najetých testovacích kilometrů
  • celkem uspořeno 125 443,20 Kč
  • 5 169,61 kg uspořených CO2 oproti ekvivalentní spalovací verzi vozidla za dobu testování
  • 6,122 kg uspořených NOx oproti ekvivalentní spalovací verzi vozidla za dobu testování

Pokračování projektu se nabízí především v souvislosti s průzkumem realizovaným v rámci projektu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, ze kterého vyplývá, že až 70 % všech oslovených PRAŽSKÝCH firem různých velikostí, zvažuje do roku 2016 nákup elektromobilu, a až 30 % z nich s tím počítá. Více než polovina z firem začleněných do průzkumu pak vlastní vozový park s více než 10 vozidly a čtvrtina s více než 500 vozidly.

S využitím Zprávy o vyhodnocení pilotního projektu Praha elektromobilní, 2012, Magistrát hl. m. Prahy